Ngày đi họp lớp của cô vợ dâm

Ngày đi họp lớp của cô vợ Ria Kashii vì ngày cưới đến gần cũng cùng ngày họp lớp, nên cô vợ này được chồng cho đi họp cùng bạn của mình. Khi đến nơi ăn uống no say cô gặp lại tình củ năm cấp ba của mình. Tình củ lâu ngày cũng đến. Sau đó anh lại dụ dỗ cô bắt đầu một cuộc tình vụng trộm, nhưng không ngờ anh chồng đã cài camera vào điện thoại vợ mình và thấy hết cảnh đấy, sau đó cô vợ về nhà và bị..


Ngày đi họp lớp của cô vợ dâm

Ngày đi họp lớp của cô vợ dâm