MIDE-919 Cùng sếp đi đàm phán thương vụ – Nao Jinguji