Bữa tiệc sau cơn mưa cùng người yêu củ ~ Hikari Ninomiya

Hikari Ninomiya là người yêu củ của tôi và lần họp lớp này tôi được gặp cô ấy, và vì năm không gặp cô ấy đã có chồng và không làm cho tôi thất vọng cô ấy đã cho tôi cảm giác rạo rực như những ngày dầu yêu nhau. Sau đó cơn mưa bất chợt làm cho chúng tôi ướt sẩm nên phải trú mưa. Cơn mưa này không làm tôi khó chịu nữa và chúng tôi đã địt nhau vô cùng sung sướng.